Temas

Señalización de las iglesias románicas de Xinzo de Limia

15/12/2018 · Trabajos realizados

http://www.dendealimia.com/articulo/xinzo-de-limia/visita-da-delegada-da-xunta-ver-paneis-informativos-das-igrexas-romanicas-do-noso-concello/20181029191618013979.html

 

Estas actuacións foran solicitadas pola Concellería de  Cultura e Turismo do Concello á Axencia de Turismo de Galicia,  para infraestruturas turi´sticas, Fixeronse actuacións en nove igrexas, de suma importancia histo´rica, todas elas igrexas medievais de orixe canto menos roma´nica.

Santa Marin~a de Xinzo de Limia, San Tome´ de Morgade, San Pedro de Boado, Santo Andre´ de Pin~eira Seca, San Xoa´n de Guntimil, San Xoa´n de Seoane de Oleiros. San Nicolau de Nova´s, Santa Mari´a de Laroa´ e San Pedro de Solbeira de Limia.

Os traballos realizados encádranse na creación e posta en valor dos recursos turísticos e patrimoniais do Concello de Xinzo, que irán completando unha oferta atractiva e variada para as persoas que visiten o noso municipio.

A pretensión é que estes recursos sirvan o mesmo tempo como xeneradores de emprego e riqueza nas actividades económicas relacionadas especialmente cos sectores hostaleiros e comerciais da vila e da comarca Limia.

CARENCIA DE INFRAESTRUTURAS INTERPRETATIVAS

Estas igrexas careci´an de infraestruturas interpretativas, que permitan o´ visitante comprender as su´as singularidades histo´ricas e arti´sticas.

Os traballos comezaron coa  documentacio´n histo´rica sobre os elementos en cuestio´n, tanto con consulta bibliogra´fica, como en traballos de campo, asi´ como a documentacio´n da cultura inmaterial asociada o´s templos.

Realizouse unha revisio´n de paramentos no exterior e interior dos edificios, de cara a poder identificar fases anteriores a´ e´poca barroca. Esta revisio´n buscou identificar fases altomedievais e medievais, nas formas arti´sticas do roma´nico e o prerroma´nico, permitindo asi´ comprender a realidade da paisaxe de Xinzo o´ longo da e´poca medieval e moderna.

A divulgacio´n dos templos realizouse en base a paneis interpretativos seguindo o manual de sinalizacio´n turi´stica da Xunta de Galicia. O desen~o, tanto de contidos como do propio panel foi realizado por persoal con experiencia acreditada na interpretacio´n do patrimonio cultural da Empresa “Estela Arqueoloxia e Patrimonio”.

Empregouse un tipo de panel panora´mico, reformado para acadar informacio´n sobre a igrexa en cuestio´n asi´ como un plano de situacio´n de todas as igrexas e fitos patrimoniais do Concello de Xinzo de Limia. A colocación destes paneis, fixose nas proximidades das igrexas, fora dos seus adros e en lugares nos que non supon~an un obsta´culo visual para a su´a contemplacio´n.

Especialistas en ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO cultural en toda Galicia

¿Interesado en nuestro trabajo?

¡Compártelo!

¿Estás interesad@ en alguno de nuestros trabajos?

Ponte en contacto con nosotros o pídenos presupuesto sin compromiso.